1. <nobr id="eqwyk"></nobr>

  2. Creative Cloud

   Novinky ve slu?bě Creative Cloud

   Objevte nové zp?soby spolupráce a tvorby a p?ipojte se k na?í komunitě – a? jste kdekoli.

   Spolupracujte lépe i na dálku

   Mo?ná se svym tymem pracujete z oddělenych míst. Díky novym mo?nostem pro ukládání, sdílení a revidování soubor? ve slu?bě Creative Cloud ale budete mít pocit, jako byste spolupracovali tvá?í v?tvá?.

   Dal?í informace

   Spolupracujte lépe i na dálku

   PROZKOUMEJTE NOVé MO?NOSTI VZDáLENé SPOLUPRáCE


   Adobe XD

   Adobe XD

   Jeden dokument m??ete upravovat v?reálném ?ase s?několika dal?ími designéry zároveň.

   Illustrator

   Adobe Illustrator

   Vyu?ijte cloudové dokumenty a ukládejte, sdílejte a sledujte verze soubor? p?ímo v?aplikaci.

   InDesign

   Adobe InDesign

   Odesílejte soubory k recenzím. Podívejte se na komentá?e a reagujte na ně – v?e p?ímo z?aplikace InDesign.

   Spark

   Adobe Spark

   Najděte si schválené obrázky ve sdílenych knihovnách a umístěte je do stránek aplikace Spark.

   Creative Cloud knihovny

   Creative Cloud knihovny

   Otevírejte, uspo?ádávejte a sdílejte zdroje mezi aplikacemi, za?ízeními a tymy.

   Tvo?te na ka?dém kroku

   Díky nejnověj?ím aktualizacím m??ete mnohem snadněji tvo?it v?e, co si doká?ete p?edstavit, a to odkudkoli – v?aplikacích Photoshop na iPadu, XD, Illustrator a dal?ích.

   Tvo?te na ka?dém kroku

   PROZKOUMEJTE NOVé MO?NOSTI PRO TVORBU NA KA?DéM KROKU


   Photoshop

   Adobe Photoshop

   Získejte profesionální vysledky na jedno kliknutí pomocí funkce optimalizace portrét?.

   Photoshop na iPadu

   Photoshop na iPadu

   Posílejte snadno obrázky z?aplikace Lightroom do aplikace Photoshop a zpět.

   Adobe Photoshop Lightroom

   Photoshop Lightroom

   Ochraňte své digitální fotografie pomocí nového nástroje pro aplikaci vodoznaku.

   Premiere Pro

   Adobe Premiere Pro

   U?ijte si rychlej?ího spou?tění a efektivněj?ích úprav díky novym vylep?ením vykonu.

   Adobe Stock Audio

   Adobe Stock Audio

   Objevte hudební skladby s?licencí royalty-free od oceňovanych umělc?.

   Adobe Fonts

   Adobe Fonts

   Procházejte a vybírejte si písma podle své nálady, ?ánru nebo záměru.

   Spojte se s komunitou

   A? u? s?aplikacemi teprve za?ínáte nebo u? je dob?e znáte, jsme p?ipraveni pomoci vám rozvíjet va?i fantazii i dovednosti a úspě?ně dosáhnout v?ech va?ich cíl?.

   Lightroom

   Lightroom

   Pochlubte se svymi nejlep?ími snímky, podívejte se, jak pracují jiní fotografové, a získejte skvělé tipy a triky od těch nejlep?ích.

   Vyzkou?ejte to hned

   Adobe Live

   Adobe Live

   Nau?te se d?le?ité dovednosti v?reálném ?ase od designér?, ilustrátor?, fotograf? a dal?ích profesionál?.

   U?te se od profesionál?

   Najděte si pro sebe ten správny plán Creative Cloud.

   Jednotlivci

   60,49 €/měsíc

   Získejte úplnou sadu více ne? 20 kreativních aplikací a slu?eb.

   Studenti a?pedagogové

   19,66 €/měsíc

   U?et?ete více ne? 65 % na celé sadě aplikací Creative Cloud.

   Tymy

   Ceny ji? od 36,29 €/měsíc

   Získejte v?e, co pot?ebujete ke kreativní práci, a k?tomu snadnou správu, pokro?ilou podporu a dal?í.

   Nákup po telefonu:?800?585?0774

   Creative Cloud

   Plná náru? kreativity

   Fotografie. Video. Grafika. U?ivatelské rozhraní. 3D a roz?í?ená realita. Creative Cloud má v?e, co pot?ebujete, a? vás va?e p?edstavivost zavede kamkoli.

   三级黄色片