1. <nobr id="eqwyk"></nobr>

  2. Creative Cloud uz?ēmējdarbībai

   Tajā ir viss, kas jūsu organizācijai nepiecie?ams, lai strādātu izcili rado?i.
   Komandām
   Komandām
   Iegūstiet visas mūsu nozares standarta produkta priek?rocības visā jūsu uz?ēmējdarbībā.
    €29,99/mēnesī 
   bez PVN vienam lietotājam
   Creative Cloud admin
   Uz?ēmumiem
   Uz?ēmumiem
   Pilnīga piek?uve visām Creative Cloud lietotnēm, lai kopīgotu un sadarbotos ar savu komandu.
    €69,99/mēnesī 
   bez PVN vienam lietotājam

   Kas ir iek?auts? Izvēlieties plānu, kas piemērots tie?i jūsu uz?ēmējdarbībai.

   Veiciniet sava uz?ēmuma izaugsmi ar Creative Cloud.

   Adobe Creative Cloud Libraries mums ir kaut kas pilnīgi nebijis," apgalvo Benadē. "Projektētājiem vairāk nav vajadzībasmeklēt informāciju sare??ītās stila bībelēs. Tagad, tikai ar da?u klik??u palīdzību, ikviens var radīt saturu, kasideāli pielāgojas Spree zīmolam un pilnībā pastiprina ?o zīmolu klientu acīs."

   Riks Benadē (Ryk Benadé), mākslinieciskais vadītājs, Spree

   Novatorisks rado?ums

   Mūsdienīgs rado?ums

   Iegūstiet vairāk nekā 20?Adobe rado?o lietot?u datoriem jaunākās versijas. Creative Cloud var integrēt ar Acrobat?DC, lai nepārtrauktas darbplūsmas nolūkā nodro?inātu tie?u piek?uvi pakalpojumam Adobe Stock.

   ērta licen?u pārvaldība

   ērta licen?u pārvaldība

   Pievienojiet vai atkārtoti pie??iriet darbvietas jebkurā laikā no viena infopane?a, kā arī iegūstiet uzlabotus administratīvās kontroles un satura dro?ības rīkus.

   ērtāka sadarbība

   ērtāka sadarbība

   Strādājiet ātrāk un efektīvāk, izmantojot instrumentus, kas atvieglo kopīgo?anu ar kolē?iem, nodro?iniet versiju kontroli un esiet informēts par visām izmai?ām.

   Palīdzība?— tad, kad nepiecie?ama

   Palīdzība?— tad, kad nepiecie?ama

   Sa?emiet profesionālu tehnisko atbalstu visu diennakti, individuālas speciālistu pakalpojumu sesijas ar Adobe produktu speciālistiem un piek?ūstiet simtiem konsultāciju.

   Ti serve aiuto?
   Kā varu jums palīdzēt?
   Sazinieties ar mūsu draudzīgo Klientu atbalsta centra komandu, lai uzzinātu par jums vispiemērotāko Creative Cloud plānu.
    

     +44 203 0277 764

   Domande?
   Vai ir kādi jautājumi?
   Sa?emiet atbildes uz visbie?āk uzdotajiem jautājumiem Creative Cloud bie?āk uzdoto jautājumu sada?ā 
    
   1. Manas organizācijas darbiniekiem jau ir Creative Cloud individuālie abonementi. Vai varu vi?u abonementus mainīt uz Creative Cloud grupām? Manas organizācijas darbiniekiem jau ir Creative Cloud individuālie abonementi. Vai varu vi?u abonementus mainīt uz Creative Cloud grupām?

    Jā, Creative Cloud individuālie dalībnieki var pāriet uz Creative Cloud grupām bez atcel?anas maksas. Ja vēlaties to izdarīt, lūdzu, zvaniet klientu apkalpo?anas dienestam, lai sa?emtu atbalstu. Esiet gatavs sniegt:

    • Adobe?ID grupas abonementa galvenajam administratoram;
    • tālru?a numuru galvenajam administratoram;
    • to individuālo abonementu Adobe ID, kurus vēlaties mainīt uz grupas abonementiem.

    Ta?u, ja uzaicināt kādu savas organizācijas darbinieku pievienoties Creative Cloud grupām un ?im darbiniekam jau ir individuālais abonements, vi?am ir tikai jāpie?em uzaicinājums pievienoties Creative Cloud grupām (izmantojot savu Adobe?ID). Vi?am tiks automātiski piedāvāts atcelt savu individuālo abonementu.

   2. Mana organizācija vēlas blo?ēt piek?uvi noteiktiem Creative Cloud pakalpojumiem, tādiem kā krātuve un publiskās funkcijas. Vai tas ir iespējams? Mana organizācija vēlas blo?ēt piek?uvi noteiktiem Creative Cloud pakalpojumiem, tādiem kā krātuve un publiskās funkcijas. Vai tas ir iespējams?

    Jā, jūsu IT administratori var blo?ēt lietotāju piek?uvi tie?saistes pakalpojumiem. Tālāk ir uzskaitīti tie?saistes pakalpojumi un to vietrā?i URL URL.

    Kā administrators jūs varat arī
    izvietot Creative Cloud datora lietojumprogrammas neatkarīgi no māko?pakalpojumiem, izmantojot Creative Cloud Packager. Creative Cloud Packager ir pieejams, izmantojot Creative Cloud grupām.

   3. Vai es varu blo?ēt saviem lietotājiem piek?uvi Creative Cloud grupas abonementa krātuvei? Vai es varu blo?ēt saviem lietotājiem piek?uvi Creative Cloud grupas abonementa krātuvei?

    Nav iespējams centrāli liegt piek?uvi Creative Cloud krātuvei. Visiem gala lietotājiem, kuriem ir piek?uve internetam, izmantojot pārlūkprogrammu, ir iespēja glabāt savus failus mākonī. Ta?u, ja lietotāji izmanto uz?ēmuma tīklu un uz?ēmuma pārvaldītas iekārtas, organizācijas ugunsmūris var blo?ēt tālāk norādītos tīkla pieprasījumus, tādējādi blo?ējot krātuves lieto?anu ?ajā
    tīklā.

    • https://creative.adobe.com/api/assetso
    • https://creative.adobe.com/api/collectionso
    • https://creative.adobe.com/api/shareo
    • https://creative.adobe.com/files — ports 443

    Piezīme: pakalpojumi, kas ir blo?ēti tīmek?a vietnē, var būt pieejami, izmantojot citus galapunktus, kas nav saistīti ar vietni, un vietne var būt vienīgais piek?uves punkts pakalpojumiem, kuriem nevajadzētu būt blo?ētiem. Tālāk ir uzskaitīts pilnais tie?saistes pakalpojumu un to vietrā?u URL saraksts saraksts.

   4. Ar ko at??iras individuālā, grupu un uz?ēmumu abonementa plāni? Ar ko at??iras individuālā, grupu un uz?ēmumu abonementa plāni?

    Noklik??iniet ?eit,lai skatītu produktu salīdzinājuma tabulu.

   5. Ar ko at??iras Creative Cloud grupām pilnais un vienas lietojumprogrammas plāns? Ar ko at??iras Creative Cloud grupām pilnais un vienas lietojumprogrammas plāns?

    Ir pieejami divi Creative Cloud grupām plāni: pilnais plāns (visas Creative Cloud lietojumprogrammas un pakalpojumi) un vienas lietojumprogrammas plāns (piek?uve vienai lietojumprogrammai, piemēram, Photoshop, un noteiktiem pakalpojumiem).

   6. Vai Adobe piedāvā lielapjoma atlaides Creative Cloud grupas abonementa iegādei? Vai Adobe piedāvā lielapjoma atlaides Creative Cloud grupas abonementa iegādei?

    Klientiem, kuri iegādājas abonementu no tālākpārdevējiem vai Adobe telemārketinga izplatītājiem, ir jāizmanto Adobe abonementu
    licencē?anas programma Value Incentive Plan?(VIP). Iegādājoties vairāk nekā 50?licences, ir pieejama transakcijas atlaide. VIP?lojalitātes programmas VIP?Select ietvaros abonentiem,
    kuri iegādājas vismaz 250?licences, tiek piedāvāta lielapjoma atlaide. Iegūstot statusu VIP?Select, abonenti var sa?emt da?ādas priek?rocības, tostarp VIP?Select līme?a atlaidi
    un daudzas citas. Lai sa?emtu informāciju, lūdzu, sazinieties ar savu Adobe pārstāvi vai tālākpārdo?anas partneri.

   7. Kuras Creative Cloud darbvirsmas lietojumprogrammas ir pieejamas kā atsevi??as lietojumprogrammas? Kuras Creative Cloud darbvirsmas lietojumprogrammas ir pieejamas kā atsevi??as lietojumprogrammas?

    Kā atsevi??as lietojumprogrammas ir pieejamas ?īs lietojumprogrammas: Photoshop, Illustrator, InDesign, Adobe Muse, Dreamweaver, Flash Professional, Edge Inspect, Edge Animate, Adobe Premiere Pro, After Effects, Adobe Audition, SpeedGrade, InCopy un Prelude. Abonements ietver piek?uvi tikai vienai lietojumprogrammai, ta?u jums būs piek?uve arī citām lietojumprogrammām, ko bez maksas varēsiet izmē?ināt 30?dienas.

   8. Manā valsīt nav pieejams Creative Cloud grupām. Kad tas būs pieejams? Manā valsīt nav pieejams Creative Cloud grupām. Kad tas būs pieejams?

    Mēs vēlamies padarīt pakalpojumu Creative Cloud pieejamu pēc iespējas pla?ākai auditorijai. Skatiet jaunāko to valstu sarakstu, kurās ir pieejams Creative Cloud grupām.

   9. Vai datora lietojumprogrammu lieto?anai ir nepiecie?ams interneta savienojums? Vai datora lietojumprogrammu lieto?anai ir nepiecie?ams interneta savienojums?

    Nē. Interneta savienojums ir jāizveido vismaz vienreiz ik pēc 99?dienām, lai apstiprinātu abonementu.

   10. Vai varu iegādāties Creative Cloud grupām no vietējā tālākpārdevēja? Vai varu iegādāties Creative Cloud grupām no vietējā tālākpārdevēja?

    Jā. Noklik??iniet ?eit,lai atrastu uz?ēmuma Adobe pilnvaroto tālākpārdevēju. Creative Cloud grupām var arī tie?i iegādāties no uz?ēmuma Adobe. Noklik??iniet ?eit,lai iegādātos.

   三级黄色片