1. <nobr id="eqwyk"></nobr>

  2. KO VARAT PAVEIKT

   CREATIVE CLOUD DARBA GRUPāM

   Uzlabojiet zīmola komplektus

   CREATIVE CLOUD DARBA GRUPāM

   Uzlabojiet iepakojumu

   CREATIVE CLOUD DARBA GRUPāM

   Izveidojiet labākus prezentāciju videoklipus

   CREATIVE CLOUD DARBA GRUPāM

   Uzlabojiet tīmek?a vietnes

   CREATIVE CLOUD DARBA GRUPāM

   Uzlabojiet visu

   KO VARAT PAVEIKT

   KAS IR CREATIVE CLOUD DARBA GRUPāM?

   Platforma produktivitātes uzlabo?anai

   Nodro?iniet savas darba grupas rado?umu.

   Plānā Creative Cloud darba grupām ietilpst vairāk nekā 20?nozarē populāru lietot?u, kas paredzētas izcila noformējuma, fotogrāfiju un videomateriālu izveidei, kā arī darbam tīmeklim?— tostarp Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere Pro, Spark un XD.

   Nodro?iniet savas darba grupas rado?umu.

   Veidojiet cie?āku sadarbību.

   Jūsu darba grupa var koplietot resursus lietotnēs un ierīcēs, izmantojot pakalpojumu Creative Cloud Libraries, un darboties saska?oti. Turklāt ir iespējams palielināt produktivitāti, izmantojot 100?GB lielu krātuvi katram lietotājam un integrāciju ar Microsoft Teams, Slack un citiem svarīgākajiem darba rīkiem.

   Veidojiet cie?āku sadarbību.

   ērta licen?u pārvaldība.

   ātri pie??iriet licences un mainiet pie??irtās licences, izmantojot tīmek?a rīku Admin Console.

   Papla?iniet licen?u un satura pārvaldības iespējas.
   Papla?iniet licen?u un satura pārvaldības iespējas.

   Sa?emiet augstākā līme?a atbalstu.

   ?aujiet savai darba grupai gūt panākumus, nodro?inot papla?inātu diennakts tehnisko atbalstu, individuālas sesijas ar speciālistiem un resursus izcilam rado?ajam darbam, tostarp Adobe Fonts, Behance un pamācības visiem prasmju līme?iem.

   Sa?emiet augstākā līme?a atbalstu.
    Izveidojiet vislabāko rado?o darba grupu


   ?Izveidojiet vislabāko rado?o darba grupu


   Creative Cloud darba grupām tagad ietver resursu Adobe Talent, kura darbību nodro?ina pakalpojums Behance. Atrodiet nepiecie?amos darbiniekus resursā, kas aptver vairāk nekā 15 miljonus rado?o speciālistu, izmantojot iespējas izvietot neierobe?otu skaitu darba sludinājumu un pielāgotus ieteikumus attiecībā uz katru publicēto sludinājumu.?

   Kas ir iek?auts plānā Creative Cloud darba grupām

   Vairāk nekā 20 lietot?u rado?am darbam

   Nozarē populārākās lietotnes noformē?anai, fotomākslai, videomateriālu veido?anai un tīmeklim?— tostarp Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, Spark un XD.

   ērta licen?u pārvaldība

   ātri pie??iriet licences un mainiet pie??irtās licences, izmantojot tīmek?a rīku Admin Console.

   Augstākā līme?a tehniskais atbalsts

   Jūsu darba grupa iegūst papla?inātu diennakts tehnisko atbalstu un individuālas sesijas ar speciālistiem.

   Neierobe?ots skaits darba piedāvājumu resursā Adobe Talent

   Jūsu sludinājumu mēr?auditorija būs miljoniem rado?o speciālistu pakalpojumā Behance.

   Adobe Fonts

   Piek?ūstiet tūksto?iem fontu tie?i Creative Cloud lietotnēs.

   Behance

   Rodiet iedvesmu pasaulē lielākajā rado?ajā kopienā.

   Creative Cloud Libraries

   Jūsu darba grupa var koplietot resursus savās lietotnēs un ierīcēs, lai varētu darboties saska?oti.

   Adobe Portfolio

   Jūsu darba grupa var izveidot un pielāgot tīmek?a vietnes, lai demonstrētu darbu pie projekta.

   100?GB liela māko?krātuve katram lietotājam

   Papildu krātuve darba grupai atvieglo rado?o resursu koplieto?anu un pārvaldību.

   Integrācija ar populārām lietotnēm

   Darbojas kopā ar Slack, Microsoft Teams un citām produktivitātes lietotnēm, kuras jūsu darba grupa izmanto ikdienā.

   Adobe Stock koplieto?anas plāns

   Visi grupas dalībnieki var iegādāties Adobe Stock attēlus un videoklipus, izmantojot vienu plānu.

   Izpētiet visas plānā Creative Cloud darba grupām iek?autās lietotnes

   Creative Cloud darba grupām ir kolekcija, kurā ietilpst vairāk nekā 20?datora un mobilās lietotnes un pakalpojumi, kas paredzēti fotoattēlu apstrādei, noformē?anai, videomateriālu un lietotāja iespēju izstrādei un citām vajadzībām.

   Photoshop

   Photoshop

   Redi?ējiet, maketējiet un radiet pievilcīgus attēlus, grafikas un mākslas darbus datorā un ierīcē iPad.


   InDesign

   InDesign

   Elegantu izkārtojumu projektē?ana un publicē?ana drukai un digitālajā multividē


   Acrobat Pro

   Acrobat Pro

   Pilnīgs PDF risinājums da?ādām ierīcēm mūsdienu apstāk?os


   Premiere Pro

   Premiere Pro

   Nozares standartiem atbilsto?a profesionāla videoklipu un filmu redi?ē?ana.


   Illustrator

   Illustrator

   Veidojiet skaistu vektormākslu un ilustrācijas.


   Spark

   Spark

   Izveidojiet grafikas, tīmek?a lapas un video stāstus vienā mirklī.


   Radiet pārsteidzo?us attēlus ar pasaulē labākajiem fotoattēlu apstrādes rīkiem.

   Lightroom

   Lightroom

   Uz?emiet apbrīnojamus fotoattēlus neatkarīgi no savas atra?anās vietas.


   Lightroom Classic

   Lightroom Classic

   Datoram optimizēta fotoattēlu redi?ē?ana


   Photoshop

   Photoshop

   Redi?ējiet, maketējiet un radiet pievilcīgus attēlus, grafikas un mākslas darbus datorā un ierīcē iPad.


   Photoshop Express

   Photoshop Express

   Redi?ējiet un kopīgojiet fotoattēlus savā mobilajā ierīcē.


   Photoshop Camera

   Photoshop Camera

   Veidojiet un kopīgojiet lieliskus fotoattēlus, izmantojot mākslīgā intelekta nodro?ināto kameras efektu lietotni.


   Veidojiet krā??us noformējumus un dokumentus drukai un digitālajai multividei.

   Photoshop

   Photoshop

   Redi?ējiet, maketējiet un radiet pievilcīgus attēlus, grafikas un mākslas darbus datorā un ierīcē iPad.


   Photoshop Express

   Photoshop Express

   Redi?ējiet un kopīgojiet fotoattēlus savā mobilajā ierīcē.


   Illustrator

   Illustrator

   Veidojiet skaistu vektormākslu un ilustrācijas.


   InDesign

   InDesign

   Elegantu izkārtojumu projektē?ana un publicē?ana drukai un digitālajā multividē


   Dimension

   Dimension

   Projektējiet 3D formātā, veidojot zīmolus, produktu fotouz?ēmumus, iepakojuma noformējumu un rado?us darbus.


   After Effects

   After Effects

   Kinematogrāfiski vizuālie efekti un kustīgi grafiskie elementi.


   Acrobat Pro

   Acrobat Pro

   Pilnīgs PDF risinājums da?ādām ierīcēm mūsdienu apstāk?os


   Spark

   Spark

   Izveidojiet grafikas, tīmek?a lapas un video stāstus vienā mirklī.


   Capture

   Capture

   Pārvērtiet jebkuru tālrunī saglabātu attēlu par krāsu motīvu, grafiku, otu, ?ablonu vai faktūru.


   InCopy

   InCopy

   Sadarbība ar tekstu veidotājiem un redaktoriem


   Bridge

   Bridge

   Rado?o līdzek?u centralizē?ana.


   Veidojiet un redi?ējiet aizraujo?us videoklipus, audio failus, vizuālus efektus un animācijas.

   Premiere Pro

   Premiere Pro

   Nozares standartiem atbilsto?a profesionāla videoklipu un filmu redi?ē?ana.


   Premiere Rush

   Premiere Rush

   Veidojiet un kopīgojiet tie?saistes videoklipus, atrodoties jebkurā vietā.


   Photoshop

   Photoshop

   Redi?ējiet, maketējiet un radiet pievilcīgus attēlus, grafikas un mākslas darbus datorā un ierīcē iPad.


   After Effects

   After Effects

   Kinematogrāfiski vizuālie efekti un kustīgi grafiskie elementi.


   Audition

   Audition

   Atdzīviniet stāstus, izmantojot ska?u.


   Acrobat DC

   Animate

   Jauns animācijas laikmets. Jebkurai platformai, ierīcei un stilam


   Character Animator

   Character Animator

   Animējiet 2D tēlus reāllaikā.


   Media Encoder

   Media?Encoder

   ātra videofailu izvade gandrīz jebkuram ekrānam.


   Veidojiet brīni??īgus zīmējumus, ilustrācijas un gleznojumus drukā?anai, tīmeklim, videomateriāliem un mobilajām ierīcēm.

   Fresco

   Adobe Fresco

   Atklājiet zīmē?anas un glezno?anas prieku no jauna


   Photoshop

   Photoshop

   Redi?ējiet, maketējiet un radiet pievilcīgus attēlus, grafikas un mākslas darbus datorā un ierīcē iPad.


   Illustrator

   Illustrator

   Veidojiet skaistu vektormākslu un ilustrācijas.


   Illustrator Draw

   Illustrator Draw

   Veidojiet vektorgrafiku un noformējumus mobilajā ierīcē


   Capture

   Capture

   Pārvērtiet jebkuru tālrunī saglabātu attēlu par krāsu motīvu, grafiku, otu, ?ablonu vai faktūru.


   Veidojiet pievilcīgas iespējas tīmek?a, mobilajām, balss un citām platformām.

   XD

   Adobe XD

   Noformējiet, veidojiet prototipus un kopīgojiet lietotāju pieredzi tīmeklī, mobilajās ierīcēs, balss un citām platformām.


   Photoshop

   Photoshop

   Redi?ējiet, maketējiet un radiet pievilcīgus attēlus, grafikas un mākslas darbus datorā un ierīcē iPad.


   Illustrator

   Illustrator

   Veidojiet skaistu vektormākslu un ilustrācijas.


   Dreamweaver

   Dreamweaver

   Projektējiet un izstrādājiet mūsdienīgas un rea?ējo?as tīmek?a vietnes


   After Effects

   After Effects

   Kinematogrāfiski vizuālie efekti un kustīgi grafiskie elementi.


   Acrobat DC

   Animate

   Jauns animācijas laikmets. Jebkurai platformai, ierīcei un stilam


   Veidojiet 3D mode?us un personā?us, kā arī krā??us un iesaisto?us piedzīvojumus.

   Dimension

   Dimension

   Projektējiet 3D formātā, veidojot zīmolus, produktu fotouz?ēmumus, iepakojuma noformējumu un rado?us darbus.


   Project Aero (beta versija)

   Adobe Aero

   Izstrādājiet un kopīgojiet iesaisto?as papildinātās realitātes piedzīvojumus, kodē?ana nav nepiecie?ama.


   Substance

   Lietotne Substance tiek pārdota atsevi??i

   Adobe Substance

   Nozares standarts 3D glezno?anai un faktūru veido?anai


   Mixamo

   Mixamo

   ātri veidojiet, ap?ērbiet un atdzīviniet unikālus personā?us saviem noformē?anas projektiem.


   Photoshop

   Photoshop

   Redi?ējiet, maketējiet un radiet pievilcīgus attēlus, grafikas un mākslas darbus datorā un ierīcē iPad.


   Adobe Stock

   Adobe Stock

   Izvēlieties vajadzīgo no miljoniem augstas kvalitātes attēlu, grafisko materiālu, videoklipu un citu resursu piedāvājuma.


   Uz?emiet, redi?ējiet un kopīgojiet videoklipus jebkurā vietā.

   Premiere Rush

   Premiere Rush

   Veidojiet un kopīgojiet tie?saistes videoklipus, atrodoties jebkurā vietā.


   Spark

   Spark

   Izveidojiet grafikas, tīmek?a lapas un video stāstus vienā mirklī.


   Photoshop Camera

   Photoshop Camera

   Veidojiet un kopīgojiet lieliskus fotoattēlus, izmantojot mākslīgā intelekta nodro?ināto kameras efektu lietotni.


   Izvēlieties savu abonementa Creative Cloud darba grupām plānu

   Visos plānos ietilpst rīks Admin Console ērtai licen?u pārvaldībai, diennakts tehniskais atbalsts, neierobe?ots darba sludinājumu skaits resursā Adobe Talent un 100?GB liela krātuve.

   Viena lietotne

   29,99 €?/mēn.???

   par vienu licenci?(bez PVN)?


   Viena Adobe lietotne rado?am darbam pēc jūsu izvēles, piemēram, Photoshop, Illustrator, lnDesign, Spark vai?Acrobat Pro

   Visas lietotnes

   69,99 €?/mēn.

   par vienu licenci?(bez PVN)


   Visas Adobe lietotnes rado?am darbam, tostarp Photoshop, Illustrator, InDesign, Spark, Acrobat Pro, un vairāk nekā 20?citu lietot?u

   Zvaniet pa tālruni +44 203 0277 764?vai pieprasiet konsultāciju

   Vai jums ir jautājumi? Patērzēsim!

   Vai pērkat abonementu lielai organizācijai???Uzziniet par abonementu Creative Cloud lieluz?ēmumiem

   三级黄色片